Telefon: (22) 57 39 733 Fax: (22) 57 39 757 E-mail: info@cibetreenergy.pl
Znajdujesz się w: Energia odnawialna > Słońce > Projekty fotowoltaiczne

Projekty fotowoltaiczne

Cibet REenergy oferuje swoje usługi w procedowaniu projektów na każdym etapie inwestycji. Przygotowanie projektu fotowoltaicznego do realizacji wymaga od inwestora otrzymania szeregu decyzji i pozwoleń.

Podstawowe etapy realizacji :

 • Wybór i ocena optymalnej lokalizacji
 • Rejestracja spółki celowej
 • Pozyskanie prawa do gruntu (dzierżawa lub zakup terenu)
 • Stworzenie koncepcji i projektu planowanej instalacji PV
 • Uzyskanie warunków zabudowy lub uchwalenie/potwierdzenie zgodności planowanej inwestycji z planem zagospodarowania
 • Uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Uzyskanie warunków przyłączenia i podpisanie umowy przyłączeniowej
 • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę
 • Uzyskanie promesy na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej
 • Zawarcie umów na sprzedaż wytworzonej energii elektrycznej
 • Ubezpieczenie inwestycji
 • Uzyskanie finansowania dla inwestycji
 • Szacowny czas niezbędny na ich pozyskanie to 6-12 miesięcy.

Możliwe jest także przeprowadzenie kompleksowej realizacji inwestycji systemem „pod klucz".

Zapraszamy do współpracy !