Telefon: (22) 57 39 733 Fax: (22) 57 39 757 E-mail: info@cibetreenergy.pl
Znajdujesz się w: Energia odnawialna > Biomasa > Projekty kotłowni na biomasę

Projekty kotłowni na biomasę

Biomasa to nieszkodliwe dla środowiska, odnawialne źródło energii. Jej największą zaletą jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas spalania biomasy, a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO).

Wykorzystanie biomasy jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska nie tylko ze względu na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń. Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, a także utylizujemy odpady komunalne.

Poza tym wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk zmniejsza ryzyko pożaru, zaś uprawy na cele energetyczne pozwalają także zagospodarować nieużytki rolne i rekultywować tereny poprzemysłowe

Zasoby biomasy są powszechne i łatwo dostępne. Jako źródło energii elektrycznej biomasa postrzegana jest jako bardziej pewna i stabilna niż – na przykład – energia wiatru czy energia słońca.

Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów biomasy należą:
  • Drewno i odpady drzewne nieprzetworzone (zrębki, wióry, trociny, kora)
  • Pellet i brykiet drzewny
  • Produkty i odpady rolnicze (słoma, ziarno energetyczne)
  • Pellet i brykiet ze słomy

Powyższe rodzaje biomasy najczęściej są wykorzystywane jako paliwo w dedykowanych kotłach zarówno c.o. jak i c.w.u.

W zakresie przygotowania i realizacji projektów biomasowych zachęcamy do skorzystania z naszych usług, i technologii opisanych w dziale Realizacje-własna technologia.

Zapraszamy do współpracy !