Telefon: (22) 57 39 733 Fax: (22) 57 39 757 E-mail: info@cibetreenergy.pl
Znajdujesz się w: Energia odnawialna > Wiatr > Obsługa techniczna

Obsługa techniczna

Firma Cibet REenergy wprowadziła do swojej oferty usługę kompleksowej obsługi technicznej farm wiatrowych w oparciu o długoletnie doświadczenie na rynku odnawialnych źródeł energii a w szczególności energii wiatru. Nasz zespół specjalistów z branży energetycznej posiada obecnie pod swoją egidą farmę wiatrową Kamionka składającą się z 12 elektrowni wiatrowych Nordex N100 o mocy 2500 kW każda. To i inne doświadczenia z zakresu energetyki wiatrowej pozwalają na stałe udoskonalanie poniżej zaprezentowanej oferty zapewniającej maksymalizację czasu pracy elektrowni a przede wszystkim zysku inwestora.

Oferowany zakres świadczenia obsługi technicznej farm wiatrowych

 • Codzienny dozór terenu inwestycji
 • Bieżące monitorowanie pracy elektrowni
 • Kontrola i koordynacja prac ekip serwisowych
 • Okresowe, szczegółowe przeglądy elektrowni wiatrowych
 • Okresowe raportowanie uwzględniające
  • dyspozycyjność
  • produktywności
  • analizy przestojów
 • Nadzór nad dokumentacją projektu
 • Organizacja przeglądów okresowych wymaganych przez prawo (UDT, konserwacja wind, dźwigów, suwnic, drabin)
 • Nadzór nad pracami naprawczymi
 • Reprezentowanie inwestora w kontaktach z zakładem energetycznym
 • Prowadzenie postępowań odszkodowawczych

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb.