Telefon: (22) 57 39 733 Fax: (22) 57 39 757 E-mail: info@cibetreenergy.pl
Znajdujesz się w: Oferta handlowa > Wymienniki ciepła - odzysk ciepła > Płytowe lutowane wymienniki ciepła KELVION > Rozwiązanie techniczne wyróżniające płytowe lutowane wymienniki ciepła KELVION d. GEA WTT

Rozwiązanie techniczne wyróżniające płytowe lutowane wymienniki ciepła KELVION d. GEA WTT

  • Komora bezpieczeństwa
Komora bezpieczeństwa (Safety ChamberTM), to doskonałe, chronione prawem patentowym rozwiązanie stosowane standardowo w dużych lutowanych płytowych wymiennikach ciepła KELVION (d. GEA WTT): GBS700, GBS800, GBS900 i GBS1000. Punkty styku (lutu twardego), przejmujące siły działające w okolicy króćca, są oddzielone za pośrednictwem dodatkowej, szczelnej komory. W wypadku przeciążenia lutu i pęknięcia materiału nie następuje wymieszanie mediów przepływających przez wymiennik. To gwarancja największego bezpieczeństwa dla użytkownika.
  • Full-Flow-SystemTM
Full-Flow-SystemTM został opracowany specjalnie dla płytowych wymienników marki KELVION (d. GEA WTT) lutowanych za pomocą niklu. Aby uniknąć problemów wynikających z oblodzenia i w związku z tym ryzyka awarii lutowanych za pomocą niklu płytowych wymienników ciepła stosowanych jako parowniki w instalacjach chłodniczych, opracowano Full-Flow-System. System ten gwarantuje optymalny sposób przepływu medium w obszarze króćca i dzięki temu skutecznie zapobiega zamarzaniu.
  • Delta-lnjectionTM... System rozdzielczy czynnika chłodniczego
System rozdzielczy został opracowany specjalnie dla zastosowania wymienników marki KELVION (d.  GEA WTT) z serii AE jako parowniki. System jest wykonany ze stali szlachetnej i jest zintegrowany z wlotem czynnika chłodniczego do wymiennika ciepła. To rozwiązanie konstrukcyjne gwarantuje równomierne rozprowadzenie czynnika chłodniczego do poszczególnych kanałów.
  • Podwójna ścianka
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed przeciekiem istnieje możliwość zastosowania wymiennika z podwójną płytą. Zamiast jednej zastosowano dwie płyty ze stali szlachetnej w celu oddzielenia kanałów od siebie. W rzadkim przypadku wewnętrznego uszkodzenia płyty, np. wskutek uderzeń hydraulicznych, zapobiega to wymieszaniu się czynników.
  • Konstrukcja płyt
Specjalna konstrukcja płyt zapewnia uzyskanie dokładniejszych i szczelniejszych połączeń lutowanych na jej brzegach. Większe powierzchnie styku zapewniają silniejsze połączenie lutowane płyt i dzięki temu dużą trwałość urządzeń. Dodatkowo w rejonie wlotów połączenie lutowane jest w kilku miejscach, co gwarantuje dużą wytrzymałość na naprężenia w tych newralgicznych obszarach.
  • Płyty XCR

W przypadku agresywnych mediów, zwłaszcza ze zwiększoną zawartością chlorków proponowane sąw ymienniki z użyciem płyt wykonanych ze specjalnej stali SMO 254. Takie wymienniki znajdują zastosowania np. przy ogrzewaniu basenów czy też przy gruntowych pompach ciepła.

  • Seria GML - do jeszcze większych ciśnień

W przypadku zapewnienia jeszcze większej wytrzymałości na ciśnienie proponujemy wymienniki serii GML. Dzięki "kanapkowej" budowie zapewniają one wytrzymałość ciśnieniową aż do 70 bar. Znajdują one zastosowanie m.in. w chłodnictwie jako skraplacze do niektórych mediów.